Oznámenie o čase a mieste konania referenda

Zverejnené
23. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. decembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prílohy