Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Papp

Zverejnené
28. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. decembra 2022 − 11. januára 2023
Kategória

Prílohy