Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Šperka

Zverejnené
11. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. augusta 2022 − 25. augusta 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy