Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zverejnené
11. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2022 − 17. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOC-248/2022

Prílohy