Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.

Zverejnené
21. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. februára 2022 − 25. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-275/2022

Prílohy