Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zverejnené
14. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. októbra 2022 − 20. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1272/2022

Prílohy