Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.

Zverejnené
19. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. októbra 2022 − 26. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1292-001/2022

Prílohy