Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.

Zverejnené
7. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2022 − 11. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1371-001/2022

Prílohy