Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.

Zverejnené
30. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2022 − 5. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1602-001/2022

Prílohy