Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zverejnené
13. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. januára 2023 − 19. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-69-001/2023

Prílohy