Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.

Zverejnené
24. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. januára 2022 − 30. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-116-001/2022

Prílohy