Preskočiť na obsah

Oznámenie-o-začatí-správneho-konania-vo-veci-výrubu-drevín-ev.-č.-OcÚ-405-0012019