Preskočiť na obsah

Oznamenie-o-začatí-správneho-konania-vo-veci-výrubu-drevín-ev.-č.-OcÚ-500-0012018