Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín OcÚMOS-29/2023

Zverejnené
5. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2023 − 12. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-29/2023

Prílohy