Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu.

Zverejnené
3. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2022 − 9. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-191-001/2022

Prílohy