Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Zverejnené
30. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2022 − 16. januára 2023
Kategória

Prílohy