Oznámenie-verejnou-vyhláškou-o-začatí-územného-konania-a-nariadenie-ústneho-rokovania-ev.č.OcÚ-1147-0022018

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy