Oznámenie-zámeru-zaradenia-navrhovaného-územia-európskeho-významu-SKUEV0822-Malý-Dunaj-do-národného-zoznamu-území-európskeho-významu

Zverejnené
30. júna 2017
Kategória

Prílohy