PHRSR obce Mostová na roky 2023 – 2027 (verejné pripomienkovanie)

Zverejnené
27. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júna 2022 − 31. júla 2022
Kategória

Prílohy