Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
25. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2022 − 16. februára 2022
Kategória

Prílohy