Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mostová dňa 15.11.2022

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2022 − 16. novembra 2022
Kategória

Prílohy