Preskočiť na obsah

Prenájom priestorov ambulancie lekára pre deti a dorast- A gyermekorvosi rendelő helyiségeinek a bérbeadása