Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 28. novembra 2022
Kategória

Prílohy