Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021 – 2027 s výhľadom do 2030 – oznámenie o strategickom dokumente