Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021 – 2027 s výhľadom do 2030 – oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
16. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2022 − 2. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-263/2022

Prílohy