Preskočiť na obsah

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda 2022 – 2030“ – oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z.