Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mostová na roky 2023 – 2027 – oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2022 − 18. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1354/2022

Prílohy