Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. júna 2022
Kategória

Prílohy