Preskočiť na obsah

Rozhodnutie OÚ Galanta č. OU-GA-OSZP-2020-000838-029 zo dňa 28.02.2020