Rozhodnutie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta

Zverejnené
5. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2023 − 3. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: E OcÚMOS -36/2023

Prílohy