Schválený rozpočet Obce Mostová 2023-2025

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 4. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1580/2022

Prílohy