Preskočiť na obsah

STANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš.