Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta platného na roky 2015-2024 – oznámenie

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 5. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1431/2022

Prílohy