Ukrajina – základné informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

Zverejnené
28. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Prílohy