Určenie volebných okrskov a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
1. augusta 2022
Kategória

Prílohy