Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja 2022

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. novembra 2022
Kategória

Prílohy