Územný plán mesta Galanta – oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z.

Zverejnené
23. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2022 − 5. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-803/2022

Prílohy