Územný plán obce Matúškovo – Zmeny a doplnky č. 4 – oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona č. 242002 Z. z.

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 29. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1411/2022

Prílohy