Verejná vyhláška – Schválenie registra pôvodného stavu v projekte pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš

Zverejnené
5. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. mája 2022 − 19. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-733/2022

Prílohy