Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Mostová.

Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2022 − 6. septembra 2022
Kategória

Prílohy