VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mostová

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy