Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mostová