Preskočiť na obsah

VZN-č.-12019-o-výške-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-školách-a-školských-zariadeniach-v-zriaďovateľskej-pôsobnodti-Obce-Mostová