Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2019 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce