Preskočiť na obsah

VZN-č.4 2015-Podmienky-a-kritériá-prideľovania-a-správy-nájomných-bytov-v-bytových-domoch-obstaraných-s-použitím-verejných-prostriedkov-na-účely-podpory-sociálneho-bývania