Preskočiť na obsah

VZN-č.-8-2015-O-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady