Preskočiť na obsah

VZN č. 8/2023 – Zásady poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi