Preskočiť na obsah

za vystavenie dokladu o oboznámení a odbornej spôsobilosti pracovníka