Záverečný účet obce za rok 2021

Zverejnené
17. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2022 − 1. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-778/2022

Prílohy