Preskočiť na obsah

zemný-plán-obce-Čierna-Voda-Zmeny-a-doplnky-č.-3-oznámenie-o-strategickom-dokumente-podľa-§-6-ods.-2-zákona-č.-242006-Z.-z.