Preskočiť na obsah

zemný-plán-obce-Mostová-Zmeny-a-doplnky-č.-012018-oznámenie-o-strategickom-dokumente-podľa-§-6-ods.-1-zákona-č.-242006-Z.z.